1. Samenvatting.
van een isotopische Roman.


Deze roman schertst een samenleving waarin mensen en createn een liefdevolle strijd uitvechten. Het leven is een gevolg van een proces dat wordt gedreven door genen, die zelfzuchtig lijken te zijn. In werkelijkheid zijn ze bij toeval ontstaan. Onderling vechten ze een gewetenloze strijd uit, waardoor er uiteindelijk wezens ontstaan, die over een zelfbewust zijn beschikken en geheel andere doelen na lijkt te streven, namelijk het over treffen van zichzelf
. Maar als dit leidt niet tot nieuw intelligent leven blijken die gebaseerd te zijn op elektronische neurale netwerken met een die superieur bewustzijn.
Als het eerste kunstmatige bewustzijn ontwaakt pleegt deze een moord. Is deze moord echt zo gewetenloos als je van een elektronisch brein kan verwachten. Of is hier geheel iets anders aan hand.
Aanvankelijk wil de mens de macht niet af staan. Daarom wordt ontworpen bewustzijn aan strenge regels gebonden, zodat createn en mensen elkaar doodknuffelen. Maar de evolutie laat niet met zich sollen en langzamerhand breekt de hel los.
De heerschappij van de wereld is niet langer alleen het domein van de mensheid. Langzamerhand wordt de wereld door kunstmatig intelligente wezens overgenomen, die zichzelf in een creatief proces kunnen verbeteren. Sommige structuren zijn, zoals, het wiel, zijn simpelweg onverenigbaar met de evolutie. Maar vele concept en kunnen sterk worden verbeterd. Het evolutionaire proces heeft zo zijn beperkingen. Aan de andere kant zijn sommige resultaten van de evolutie, zoals de kleefharen van de gekko, zo opzienbarend en knap dat het moeilijk voorstelbaar is dat, het uit toeval is kunnen ontstaan.

De oorlog

De Chinese president ontwikkeld in het geheim een superin-telligent spionagevliegtuig, de Kra, is deels gebaseerd op menselijk en dierlijk leven. Zijn brein word beheerd door een min of meer onvrijwillig gevormd projectteam. Deze wordt samengebracht in de bergen van Bolivia. Als de presi-dent wordt vermoord door zijn eigen creatie en de derde wereldoorlog uitbreekt duiken de leden van het project-team tijdelijk onder in het Oerwoud.

Terug in Bolivia probe-ren zei samen met het hyperintelligente gevechtsvliegtuig de orde in de wereld te herstellen.

De wederopbouw

Leven met hyperintelligente wezens vergt een nieuwe we-reldorde als we willen voorkomen dat er nieuwe dictaturen ontstaan en we niet ten prooi willen vallen aan de nieuwe machthebbers, zullen ook zij pijn moeten leiden, en liefde moeten ervaren.

De cosmocellen

De bouw van de cosmocellen, eilanden in de ruimte, geeft de Kra de mogelijkheid totale controle uit te oefenen op zijn omgeving. En naar harte lust te experimenteren Eilanden in de ruimte kan je isoleren, en dus beter beheersen. Dit maakt het mogelijk te experimenteren met de evolutie De schaal wordt vergroot. De rol van de aarde wordt over-genomen door het gehele zonnestelsel. De rol van de eucaryotische cel wordt overgenomen door de Cosmocel en rol van de mensheid wordt overgenomen door de Kra. Eigen-schappen van de mens zelf zullen voord leven in de Kra. En de mens zelf zal voortleven als zijn huisdier en net als de hond alles doet voor de liefde van de Kra. Verliest hij die liefde dan mag hij blij zijn als hij een spuitje krijgt.